Bilskrot – Både ekonomiskt och miljövänligt

7 Jun

Lär dig mer om hur en bilskrot fungerar med denna sammanfattande information:

Bilskrot jobbar för miljön

Att låta en bilskrot ta hand om bilen har flera miljömässiga fördelar:

 • Tar hand om miljöfarligt material
  När en bil skrotas sker först en demontering. Bland annat tas miljöfarligt material bort från fordonet. Det kan vara oljor likväl som syror. Material som kan göra stor skada på miljön om de hanteras på fel sätt. I och med att personalen är kunnig inom området kan de hantera dessa vätskor/material på ett säkert sätt.
 • Återvinner material
  En av de viktigaste punkterna för att minska miljöpåverkan är att öka återvinningen i samhället. Här fyller en bilskrot en viktig funktion gällande återvinning av bildelar. Vid demontering tar de inte bara bort sådant som är miljöfarligt utan även det som kan återvinnas (exempelvis metallåtervinning) samt enskilda bildelar som kan säljas.
 • Minimerar miljöpåverkan från skrotbilar
  Det är viktigt att skrotbilar tas hand om av en bilskrot och inte bara lämnas stående i ett garage eller i en trädgård. Övertid kommer metaller att rosta och syror/oljor sippra ut. Farliga ämnen som inte ska hamna i naturen. Är det flera skrotbilar som står på en gård, och dessa avger farligt material, kan till och med personen bli straffad för miljöbrott.

Ekonomiskt och enkelt sätt att ta hand om bilen

När renoveringskostnaden blir för hög kan en bilskrot istället komma och hämta upp bilen. Det är oftast helt gratis oavsett bilens skick. Det behöver inte ens finnas hjul eller nyckel till bilen. De som kommer och hämtar bilen kan hantera den ändå men det kan krävas att detta då nämns när hämtningen beställt.

Att det är gratis gör att de flesta beställer hämtning när de inte längre vill ha kvar sin bil. Men självklart finns det även andra alternativ – detta inte minst om bilen inte är ”ett totalt vrak”.

 • Sälja den?
  Kan bilen renoveras brukar det finnas händiga personer som är villig att betala någon hundralapp för att köpa ”renoveringsobjektet”.
 • Sälja delar
  Finns det värdefulla delar kan dessa säljas separat. Men även här krävs självklart kompetens gällande vad som kan säljas, hur de kan säljas och hur dessa delar monteras bort.

Tack vare att det är gratis att få sin skrotbil hämtad sker en mycket stor återvinning i Sverige av skrotbilar.