Vägassistansförsäkring och bärgare i Stockholm

28 Feb

Vägassistansförsäkring – Så fungerar det

Vill du alltid kunna få hjälp av bärgare – oavsett om du är i Stockholm eller Pajala? Det är en trygghet som många uppskattar och det är vad som erbjuds genom så kallad vägassistansförsäkring.

Om en halv- eller helförsäkring tecknas till bilen ingår en försäkringsdel som heter Assistans eller Bärgning. Har du krockat med bilen eller fått motorstopp kan bärgare i Stockholm tillkallas och du får ersättning för dina kostnader. Men det finns två nackdelar.

För det första måste du betala självrisken (ofta kring 1500 kr) för att en bärgare ska åka ut. För det andra kan inte bärgare påkallas vid samtliga problem. Har du exempelvis stannat på grund av drivmedelsbrist är det inte säkert att försäkringen täcker. Det är inte heller säkert att du får ersättning om nyckeln tappats bort eller om du av någon annan orsak inte kan komma in i bilen.  Det kan även finnas begränsning som innebär att ersättning enbart ges i Sverige.

Assistansförsäkring – Ger bredare skydd

En assistansförsäkring ger ett bredare skydd. Du kan påkalla bärgare i Stockholm utan att du behöver betala självrisken på bilförsäkringen. Det kommer inte alls att påverka bilförsäkringen eftersom detta är en extern försäkring. Dessutom kan bärgare komma ut och ”bryta” sig in i bilen om nyckeln exempelvis ligger i bilen och den låsts automatiskt. Det sker då genom att de bänder upp dörren lite och sedan för ner en metallpinne som kan dra i dörrhandtaget. Någon skada behöver alltså inte uppstå.

Behövs det i storstäder?

En missuppfattning kring denna assistans via bärgare i Stockholm är att det främst är till för de som bor på landsbygden där det inte lika lätt går att få assistans. Men det är minst lika stor service för dig som bor eller är i Stockholm på semester. Detta framförallt för att bärgare kan påkallas vid så många fler tillfällen än med enbart bilförsäkring.

Dessutom kan det vara extra bråttom att få hjälp om man är fast i trafiken i Stockholm mot om motorstoppet skett på en landsväg i skogen, det är vid dessa tillfällen man vill snabbt kunna ringa ett nummer än att söka efter “bärgare Stockholm”. Oavsett var, när eller hur motorstoppet skett så finns bärgare tillgänglig. Det är vad assistansförsäkring handlar om och varför försäkringen ger en extra trygghet.