Transportledare med utbildning en resurs för chaufförerna

29 Nov

Den ökande e-handeln leder till ett ökat behov av varutransporter. Idag är det nämligen en större mängd skor, kläder och andra produkter som ska fraktas till såväl fysiska butiker som direkt till konsumenter. Därför finns det också ett stort behov av transportledare med utbildning på området. Dessa personer har till uppgift att på daglig basis styra och leda trafiken till och från exempelvis ett åkeri.

Det är ofta många lastbilar och andra fordon som ankommer och lämnar ett åkeri eller en terminal. Därför är det viktigt att transportledaren är en person som gillar att ha många bollar i luften och som kan leverera under stress. Det är viktigt att kunna guida stressade lastbilschaufförer och att se till så att allting blir rätt. Transportledaren är helt enkelt den person på ett åkeri som har hand om helheten när det kommer till att leda transporterna.

Om du väljer denna karriär är det med andra ord du som kommer att ha hand om den dagliga trafiken. Du kommer vara en viktig resurs för chaufförerna och supporta dessa med allt som de kan tänkas behöva. Det kan till exempel röra sig om schemaplanering, telefonnummer, vägbeskrivningar och mycket annat. Det är din uppgift att planera och se till så att allt gods går iväg samt att chaufförerna får den support som de behöver.

Gå en transportledare-utbildning för att lära dig yrket

För att kunna göra riktigt bra ifrån dig i din yrkesroll bör du gå en relevant utbildning. En transportledare-utbildning utbildar dig i allt som har med transportekonomi att göra. Genom att gå en sådan utbildning får du lära dig att beräkna de kostnader som uppstår i samband med lastbilstransporter. Du lär dig att kalkylera dessa utgifter och även att använda ett webbaserat verktyg som underlättar beräkningarna.

Målet med det hela är att du som transportledare med utbildning ska kunna:

  • beräkna åtgång i mil och tid för ett uppdrag som är utfört eller planerat
  • göra en beräkning av ett fordons rörliga och fasta kostnader
  • beräkna den timvisa personalkostnaden
  • väga in ytterligare kostnader för administration m.m.
  • göra flertalet olika kalkyler, däribland en resultatkalkyl.