Hur fungerar företagslarm med lufttryck?

25 jun

Hur fungerar företagslarm med lufttryck?

Ett klassiskt inbrottslarm har brytsensorer på dörren och bryt- eller rörelsesensorer på fönstren. Ett alternativ är företagslarm som känner av lufttrycket inne i lokalen. Därmed behövs bara en enda enhet varpå samtliga in- och utgångar täcks av larmet.

Så fungerar det

Larmet är uppbyggd av känsliga sensorer som mäter av lufttrycket inne i lokalen. Därmed kan personer vara där inne och röra sig utan att larmet aktiveras. Detta till skillnad mot rörelsedetektorer som aktiveras så fort någon rör sig.

När en dörr öppnas, ett fönster krossas eller annan ingång skapas kommer lufttrycket att ändras inomhus. Det är vad sensorerna känner av varpå larmet aktiveras.

Företagslarm – Om enbart inbrott ska stoppas

Larm med lufttryck är relativt nytt på marknaden även om tekniken används inom säkerhetsinstallationer under lång tid inom exempelvis gruvindustrin. Larmet passar bäst i relativt små hus/lokaler. I en lägenhet eller villa kommer lufttrycket att ändras om ett fönster öppnas. Men vad händer om företaget består av 500 kvm och har mängder av små rum som i sin tur har täta dörrar? Som med alla larm finns både fördelar och nackdelar.

Andra kompletterande larm till företaget

  • Rökgenerator

När inbrott sker aktiveras larmet samt en rökgenerator. På mindre än en minut fylls rummet med tjock rök vilket gör det omöjligt att hitta rätt. Även om vädring direkt påbörjas tar det flera minuter att få ut den tjocka röken. Tid som kan användas för väktare och polis att komma till platsen.

  • Överfallslam i passersystemet

Har någon anställd blivit hotad att öppna dörrar med passerkort och kod? I detta fall används en speciell kod som visserligen öppnar dörren men samtidigt skickar ett tyst larm till larmbolaget. Därmed utsätts inte personen för större risk men kan samtidigt påkalla hjälp.

  • Företagssamverkan

Grannsamverkan är vanligt i bostadsområden och ”företagssamverkan” fungerar på ett liknande sätt. Skulle ett larm aktiveras hos ett företag kan notiser skickas till företagare som finns i närområdet. De får även information om brottsstatistik och tips för att skapa säkerhet för alla.

  • Positionslarm via GPS

Väktare är en grupp som behöver extra säkerhet. Inom deras företagslarm används bland annat positionslarm via GPS. Arbetsledarna kan se var de är och även se om de avviker från förväntad rutt. Skulle överfallslarmet aktiveras kan hjälp även skickas snabbt till exakt rätt plats.