Arbetsutsikterna för takläggare i Stockholm och i andra delar av landet

28 May

Arbetsutsikterna för takläggare i Stockholm och i andra delar av landet

Den som vill bli takläggare går en god arbetsmarknad till mötes. Såväl som på ett som på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det råder mycket liten konkurrens om de jobb som finns. I dagsläget finns ungefär 3 700 anställda takläggare i hela landet. Enbart ungefär en procent av dessa är kvinnor, enligt SCB.

Poängteras bör att möjligheterna till arbete varierar något mellan olika delar av landet. I Stockholm och i de andra storstäderna i landet så råder ”mycket liten konkurrens” om arbetstillfällena. Arbetsmarknaden anses dock vara i balans i ett antal regioner i landet. Hit hör till exempel Jämtland och Värmlands län.  Att arbetsmarknaden är i balans innebär dock helt enkelt att det finns ungefär lika många takläggare som det efterfrågas i regionen. Således bör det inte vara några större problem för de flesta att hitta ett arbete här heller.

Men, det är inte lika enkelt som det bör vara i till exempel Stockholm eller i Göteborg. Framförallt i Stockholm har en erfaren takmontör troligtvis flera arbetsgivare att välja mellan. Det här kan trissa upp lönerna, och det kan även tvinga företagen att i allmänhet kämpa för att göra det bättre för de anställda.

I teorin skulle det här i viss mån kunna leda till ett högre slutpris för kunden. När arbetsgivare behöver konkurrera om kompetensen, så gör man det ofta med en bättre lön. Pengarna till en högre lön behöver komma någonstans ifrån – kanske genom att man höjer timkostnaden, exempelvis. I hur stor utsträckning det här sker låter vi dock vara osagt.

Samtidigt kan man konstatera att timpriserna för takläggare i Stockholm är en bit högre än i övriga delar av landet. Det här har dock troligtvis med en rad andra faktorer att göra. En sådan faktor kan vara att det är dyrare att bo här. Samtidigt skulle man kunna tycka att takläggarna skulle konkurrera med varandra prismässigt – och sannolikt finns det flest aktörer i Stockholm – men kanske är det andra faktorer (så som trovärdighet, bemötande och erfarenhet) som väger tyngre för kunderna i huvudstaden.

Kort sagt, så är arbetsmarknaden lovande för den som vill bli takmontör – men lite bättre i landets mer tätbefolkade regioner.